Evanđeoska crkva u Čapljini je započeta kroz pedeset godina molitve dviju starica, Mare Prce(viša lijevo) i Stane Beno(niža desno).

Njihove molitve su definitivno bile uslišene kada je 2004 godine crkva zvanično otvorena uz vodstvo pastora Bernarda Mikulića. Danas crkva okuplja ne samo vjernike iz Čapljine, već i vjernike iz okolnih gradova: Trebinja, Gruda i Ploča, gdje neki od njih putuju i do dva sata da bi bili u zajedništvu sa ostalim vjernicima. Iako je danas to crkva sa ne velikim brojem vjernika, koji se nalaze u različitim gradovima, ipak je to crkva sa velikom vizijom i misijom. Evanđeoska crkva je otvorena za sve ljude bez obzira na boju kože, stalež ili nacionalnost. Mi jesmo crkva s reformacijskim korjenima, ali jedina reforma koju želimo jeste: ”Vratiti se na izvore!” I to ne na izvore reformacijske baštine, već na izvore kršćanstva, a to je Riječ Božja, Biblija. Vjerujemo da tradicija nije loša, čak u nekim stvarima je dobra. Crkvena tradicija će proći, ali Riječ Božja neće nikada, kako i piše u Bibliji. Bitna istina koju nalazimo u Riječi Božjoj jeste da bez obzira na našu vjeroispovjest ili mišljenja o tome koliko smo dobri, mi smo udaljeni od Boga. Udaljeni jer je Bog svet, a mi grešni. Svatko tko vjeruje da je Isus umro za naše grijehe, pokaje se i pozove ga u svoj život, rađa se nanovo od Duha Božjeg. Zato je za vjernike Evanđeoske crkve važno da svatko iskusi za sebe to nanovo rođenje, ili bolje rečeno, da uspostavimo osobni odnos sa Isusom. Dobra vijest je da on nije udaljen, već je tu i kuca na vrata našeg srca. Ako tko čuje i otvori, On će ući i imati zajedništvo s njim. Zato misija naše crkve je pomoći ljudima u spoznaji Isusa Krista. Ne samo da Ga upoznate, već da Ga i srcem spoznate. Ako je to vaša želja, dobro ste došli.